Kūrybinė integracijos programa „Meet us“ yra skirta žmonėms, gyvenantiems užsieniečių registracijos centre Pabradėje. Edukaciniu-integraciniu projektu siekiama supažindinti prieglobsčio prašytojus su tradicine ir šiuolaikine Lietuvos kultūra, skatinti turiningą jų užimtumą, kūrybinę raišką ir, svarbiausia, jausmą, jog jie yra laukiami Lietuvoje. Susitikimuose su Pabradės dienos centro „Kultūrų įkalnė“ lankytojais dalyvauja įvairių meno sričių specialistai, kurie per paskaitas ir praktinius užsiėmimus pristato skirtingas lietuviškojo meno šakas – muziką, kiną, tradicinius amatus, teatrą, šokį ir vaizduojamąjį meną. Kūrybinėse dirbtuvėse „Meet us“ dalyviai ne tik pažįsta lietuviškąją kultūrą, tačiau dalinasi ir savo šalių tradicijomis, taip drauge su lektoriais kurdami  abipusiškai praturtinančius kultūrinius mainus.

Projektas vykdomas drauge su VA Caritas užsieniečių integracijos programa, Pabradės prieglobsčio prašytojų dienos centru „Kultūrų įkalnė“.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.