DHL Kalėdinė šventė vaikams

Dalyviai: DHL darbuotojai su šeimomis